कार्यकारी निर्देशक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना (भुलसुधार बारे)

कार्यकारी निर्देशक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना (भुलसुधार बारे)

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
कार्यकारी निर्देशक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना (भुलसुधार बारे) 276.88 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
सामान्य प्रशासन
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी