Disaster Risk Reduction to Implement the Sendai Framework (Doctor Degree)अध्ययनको लागि आबेदन सम्बन्धमा

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Disaster Risk Reduction to Implement the Sendai Framework (Doctor Degree) अध्ययनको लागि आबेदन सम्बन्धमा 220.1 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी