</a><a href= http://www.moga.gov.np/home/prepareCms> Voluntary Retirement </a>

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७४।९।२८ गतेको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी सूचना ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०७५।२।२७ गतेको स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी सूचना ।

पूर्ण विवरण

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Voluntary Retirement 1.92 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
स्वेच्छिक अवकाश सम्बन्धी सूचना । 524.01 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी