MBBS र Science विषयको कबुलियतनामा गर्ने सम्बन्धमा

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
MBBS र Science विषयको कबुलियतनामा गर्ने सम्बन्धमा 846.87 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी