यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
नेपालको केन्द्रीय संगठन संरचना संगठन र दरवन्दी संरचना कर्मचारी कल्याण/ छात्रवृत्ति बढुवा व्यवस्थापन सरुवा व्यवस्थापन प्रतिवेदन तथा निर्देशिकाहरु व्यवस्थापन परिक्षण ईमेल चेक स्वचालित कार्यालय प्रणाली नागरिक वडापत् 4.83 MB डाउनलोड गर्नुहोस्