कामकाज गर्न खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्वन्धमा |

यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु

शिर्षक आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
कामकाज गर्न खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा | 623.82 KB डाउनलोड गर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी