क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ भाद्र ३१ मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३१ मिति २०७४।५।३० को निर्णयानुसार स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाईएका रा प अनं द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरू पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ३० संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत कामकाज गर्न खटाइएका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको विवरण पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका खरिदारहरुको विवरण पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ स्थानीय निकायमा कामकाज गर्न खटाईएका ना.सु.हरुको विवरण पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २७ सरुवा तथा काज स्थगन फुकुवा गरिएको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १९ सरुवा तथा काजका निर्णय हाललाइ स्थगित गरिएकाे पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १६ राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काज २०७४ पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १५ सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ वैशाख २१ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सह सचिवहरुको सरुवा सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी