क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ श्रावण ८ काजमा कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १ अा.व.२०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २९ सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २८ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २० निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ १५ सम्पति विवरण बुझाउने सम्वन्धी | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ १४ ३६ औ बरिष्ठ कार्यकारी बिकास कर्यक्रम(SEDP) सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ ४ EMBA अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ ४ M.Phil. अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ अषाढ २ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर)को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ जेष्ठ २४ निजामती कर्मचारीलाई विद्यावारिधि आध्ययन गर्नका लागि छात्रवृतिको अवसर सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ जेष्ठ १० अधिकारसम्पन्न संघिय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७४ जेष्ठ ४ Summer School on International Trade Theory and Practices Programme मा मनोनयन सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७४ जेष्ठ ४ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७४ वैशाख २८ २०७४ जेठ १ देखि निजामती कर्मचारीको लागि Civil Hospital मा OPD सेवाको समय विहान ९ देखि १२ वजेसम्म र टिकट विहान ६ देखि ९ वजेसम्म पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७४ वैशाख २६ करारमा कार्यरत कर्मचारीको सुबिधा सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७४ वैशाख २४ निजामती कर्मचारीलाई EMBA र MPhil अध्ययनका लागि छात्रवृतिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७४ वैशाख ८ प्रशासन पत्रिका १२८ औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वधी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७३ चैत्र २२ अनलाईन सरुवा आवेदन भर्ने तरिका | पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७३ चैत्र १३ नवनियुक्त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका (NASC BAT 31) अधिकृतहरुको तलब भत्ता सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी