क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ श्रावण १९ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १५ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १२ निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस सम्वन्धमा अन्तिम ताकेता | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १० सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ८ काजमा कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १ अा.व.२०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २९ सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २८ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २० निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ अषाढ १५ सम्पति विवरण बुझाउने सम्वन्धी | पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ अषाढ १४ ३६ औ बरिष्ठ कार्यकारी बिकास कर्यक्रम(SEDP) सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ अषाढ ४ EMBA अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७४ अषाढ ४ M.Phil. अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७४ अषाढ २ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर)को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७४ जेष्ठ २४ निजामती कर्मचारीलाई विद्यावारिधि आध्ययन गर्नका लागि छात्रवृतिको अवसर सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७४ जेष्ठ १० अधिकारसम्पन्न संघिय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७४ जेष्ठ ४ Summer School on International Trade Theory and Practices Programme मा मनोनयन सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७४ जेष्ठ ४ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७४ वैशाख २८ २०७४ जेठ १ देखि निजामती कर्मचारीको लागि Civil Hospital मा OPD सेवाको समय विहान ९ देखि १२ वजेसम्म र टिकट विहान ६ देखि ९ वजेसम्म पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७४ वैशाख २६ करारमा कार्यरत कर्मचारीको सुबिधा सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्