क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ भाद्र ५ निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समितिको मिति २०७४-०४-१५ को निर्णय पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र १ निजामति कर्मचारीलाई विद्याबारिधि अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण २९ सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको सम्मानको लागि आवेदन माग गरेको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण २५ निजामति सेवा दिवसको नारा उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १९ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १५ सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १२ निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस सम्वन्धमा अन्तिम ताकेता | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १० सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) बैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ८ काजमा कर्मचारी आबश्यकता सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ श्रावण १ अा.व.२०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ अषाढ २९ सेवाकालिन प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ अषाढ २८ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७४ अषाढ २० निजामती कर्मचारी सन्तती छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर) को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७४ अषाढ १५ सम्पति विवरण बुझाउने सम्वन्धी | पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७४ अषाढ १४ ३६ औ बरिष्ठ कार्यकारी बिकास कर्यक्रम(SEDP) सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७४ अषाढ ४ EMBA अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७४ अषाढ ४ M.Phil. अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७४ अषाढ २ निजामति कर्मचारीको सन्तति छात्रवृति (केन्द्रीयस्तर)को प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७४ जेष्ठ २४ निजामती कर्मचारीलाई विद्यावारिधि आध्ययन गर्नका लागि छात्रवृतिको अवसर सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७४ जेष्ठ १० अधिकारसम्पन्न संघिय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिको सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
केपी शर्मा ओली
सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री
शंकर प्रसाद कोइराला
सचिव
शिवराम न्यौपाने
सह सचिव
प्रवक्ता
सुप्रभा खनाल ढुङ्गेल
उप सचिव
सूचना अधिकारी