क्र.स मिती शिर्षक  
२०७३ पुस ७ निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको लागि अन्तर्वार्ता सम्वन्धी पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ पुस ५ कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ मंसिर २० छात्रवृतिको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ मंसिर १६ Civil Hospital को लागि कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकता पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ मंसिर १६ कबुलियतनामा गर्ने सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ मंसिर १६ प्रशासन पत्रिकाको १२७औ अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ मंसिर २ सरुवा एवं विभिन्न निकायहरुबाट माग गरिने सरुवा सहमति कार्य स्थगित गरिएको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक १८ नवनियुक्त रा.प.तृ श्रेणीका अधिकृतहरुका लागि संचालन हुन लागेको ३१ औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक ११ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको सूचना (२०७३ श्रावण देखि असोज मसान्तसम्म) पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७३ कार्तिक ५ सूचना ! सूचना ! सूचना ! (२०७३/०७/०५) पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७३ आश्विन ३० ३१ औं आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण (Basic Administration Training)को सम्बन्धमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्राप्त अत्यन्त जरुरी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७३ आश्विन ९ सम्मान एवं पुरस्कार वितरण गर्ने सम्वन्धि जरुरी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७३ भाद्र १२ निजामती सेवा दिवस, मूल समारोह समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७३ भाद्र ५ सूचना (२०७३।०५।०५) पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७३ भाद्र १ कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकता सम्बन्धी सुचना पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७३ श्रावण ३२ सहभागिता सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७३ श्रावण ३० कबुलियतनामा गर्न आउने बारे सूचना पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७३ श्रावण २७ कार्यकारी निर्देशक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना (भुलसुधार बारे) पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७३ श्रावण २५ नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७३ श्रावण २३ JDS सेमिनार सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस्