क्र.स मिती शिर्षक  
२०७५ अषाढ २५ रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ अषाढ २५ ३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक तालिम सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख १३ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ४ स्थानीय तहको दरवन्दी विवरण पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ पुरा हेर्नुहोस्
२०७५ वैशाख ३ स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ चैत्र १९ सेवाकालिन तालिम सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ चैत्र १६ Disaster Risk Reduction to Implement the Sendai Framework (Doctor Degree) अध्ययनको लागि आबेदन सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ फाल्गुन २९ वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७४ फाल्गुन २० वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्ति सम्वन्धि सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७४ माघ १७ Australian Awards Scholarship सम्बन्धी परिपत्र । पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७४ माघ १५ कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम पठाउने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७४ माघ ३ TICA वैदेशिक अध्ययन पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७४ पुस ३० स्वेच्छिक अवकाश पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७४ कार्तिक २४ प्रशासन पत्रिकाको १२९ औं अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७४ आश्विन २४ सिटरोल दर्ता तथा व्यक्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७४ आश्विन २४ कार्यसम्पादन मूल्याकंन प्राप्तिको एस.एम.एस. जानकारी सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
२० २०७४ आश्विन २० माननीय सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत (समरसिंह)ज्यूले जारी गर्नु भएको अपिल । पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी