क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ चैत्र १३ कामकाज गर्न खटिएकै निकायबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ कार्तिक ६ Online Sheetroll Registration सम्वन्धी परिपत्र सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ आश्विन २२ निजामती किताखानामा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रयोजनका पत्रहरु पठांउदा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संकेत नं उल्लेख गरी पठाउने सम्बन्धी परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २९ प्रगति प्रतिवेदन पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र २५ स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मात्र आ.व. २०७४।७५ बाट लागु हुने गरी सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ भाद्र ७ वैदेशिक अध्ययन /तालिम छात्रवृति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा | JDS Master Degree Scholarship to Japan पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण ३२ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजना हुने भनिएको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम नहुने बारेको सूचना पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण २९ निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निवन्ध प्रतियोगिताको आव्हान “विपत व्यवस्थापनमा निजामती कर्मचारीको भूमिका” पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण १८ कारवाहीको जानकारी गराउने सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७४ अषाढ २६ काज सम्बन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७४ अषाढ १९ काज फिर्ता सम्वन्धमा | (२०७४/०३/१९) पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७३ चैत्र ९ तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण लगायतका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्वन्धमा । (निर्वाचन आचारसंहिता) पुरा हेर्नुहोस्
१३ २०७३ फाल्गुन २३ जरुरी "कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम पठाउने सम्बन्धमा |" पुरा हेर्नुहोस्
१४ २०७३ माघ १७ काज फिर्ता सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
१५ २०७३ कार्तिक १२ परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
१६ २०७३ भाद्र २६ काज फिर्ता सम्बन्धमा (मिति २०७२/१२/०२) पुरा हेर्नुहोस्
१७ २०७३ भाद्र २६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।१।२८ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
१८ २०७३ भाद्र २६ सरुवा, काज र सरुवा सहमति सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।२।१४ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
१९ २०७२ पुस ३० युजर लगईन र पासवर्ड सम्बन्धमा निजामती किताबखानाको परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
लालबाबु पण्डित
माननीय मन्त्री
सुरेश अधिकारी
सह सचिव
प्रवक्ता
रमेश न्यौपाने
उप सचिव
सूचना अधिकारी