नविनतम गतिविधि

क्र.स मिती शिर्षक  
२०७४ श्रावण ३२ निजामती सेवा दिवस २०७४ को अवसरमा आयोजना हुने खेलकुद कार्यक्रममा सहभागिताका सम्वन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ श्रावण २९ निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निवन्ध प्रतियोगिताको आव्हान पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ २६ काज सम्बन्धमा | पुरा हेर्नुहोस्
२०७४ अषाढ १९ काज फिर्ता सम्वन्धमा | (२०७४/०३/१९) पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ चैत्र ९ तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण लगायतका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सम्वन्धमा । (निर्वाचन आचारसंहिता) पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ फाल्गुन २३ जरुरी "कार्यसम्पादन मूल्याकंन फाराम पठाउने सम्बन्धमा |" पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ माघ १७ काज फिर्ता सम्बन्धमा पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ कार्तिक १२ परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
२०७३ भाद्र २६ काज फिर्ता सम्बन्धमा (मिति २०७२/१२/०२) पुरा हेर्नुहोस्
१० २०७३ भाद्र २६ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।१।२८ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
११ २०७३ भाद्र २६ सरुवा, काज र सरुवा सहमति सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७३।२।१४ को परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्
१२ २०७२ पुस ३० युजर लगईन र पासवर्ड सम्बन्धमा निजामती किताबखानाको परिपत्र पुरा हेर्नुहोस्