छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८ चैत्र १५ गते मंगलबार १०:०९:२६ बजे

सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन