छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ परिपत्र/निर्देशन

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ चैत्र १४ गते सोमबार १५:२५:४८ बजे

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । पत्र डाउनलोड गर्नको लागि https://mofaga.gov.np/saruwa-letter मा Click गर्न हुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन