साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१ लुम्बिनी प्रदेश राप्ती गाउँपालिका दाङ Web Site raptiruralmunicipality@gmail.com 082-413077
६२ लुम्बिनी प्रदेश शान्तिनगर गाउँपालिका दाङ Web Site shantinagargaupalika@gmail.com 9857825211
६३ लुम्बिनी प्रदेश खजुरा गाउँपालिका बाँके Web Site info@khajuramun.gov.np 081-560187
६४ लुम्बिनी प्रदेश जानकी गाउँपालिका बाँके Web Site info@janakimunbanke.gov.np 9858043136
६५ लुम्बिनी प्रदेश डुडुवा गाउँपालिका बाँके Web Site duduwagaupalika@gmail.com 9844851069
६६ लुम्बिनी प्रदेश नरैनापुर गाउँपालिका बाँके Web Site info@narainapurmun.gov.np 081525050
६७ लुम्बिनी प्रदेश बैजनाथ गाउँपालिका बाँके Web Site baijanathrumun@gmail.com 9858066652
६८ लुम्बिनी प्रदेश राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाँके Web Site info@raptisonarimun.gov.np 9858060145
६९ लुम्बिनी प्रदेश गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया Web Site info@geruwamun.gov.np 9858090441
७० लुम्बिनी प्रदेश बढैयाताल गाउँपालिका बर्दिया Web Site info@badhaiyatalmun.gov.np 084-401077
७१ लुम्बिनी प्रदेश पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site puthauttargangamun@gmail.com 9857859084
७२ लुम्बिनी प्रदेश भूमे गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site bhumemun@gmail.com 9762527111
७३ लुम्बिनी प्रदेश सिस्ने गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site info@sisnemun.gov.np 088-413064
Showing 61 to 73 of 73 entries | Takes 0.19 seconds to render