साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ लुम्बिनी प्रदेश गंगादेव गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@gangadevmun.gov.np 9845570400,9860623617,
४७ लुम्बिनी प्रदेश सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा Web Site sunchhaharimun@gmail.com 9841049953
४८ लुम्बिनी प्रदेश सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पा Web Site ito@sunilsmritimun.gov.np 086-401170
४९ लुम्बिनी प्रदेश ऐरावती गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@airawatimun.gov.np 977-9857833023
५० लुम्बिनी प्रदेश गौमुखी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@gaumukhimun.gov.np 9857836319
५१ लुम्बिनी प्रदेश झिमरुक गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@jhimrukmun.gov.np 9847856104
५२ लुम्बिनी प्रदेश नौबहिनी गाउँपालिका प्यूठान Web Site naubahinirm@gmail.com 9857836020
५३ लुम्बिनी प्रदेश मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mallaranimun.gov.np 086-420180
५४ लुम्बिनी प्रदेश माण्डवी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mandavimun.gov.np 9857836006
५५ लुम्बिनी प्रदेश सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site sarumarani2073@gmail.com 9857836022
५६ लुम्बिनी प्रदेश गढवा गाउँपालिका दाङ Web Site info@gadhawamun.gov.np 082-410004
५७ लुम्बिनी प्रदेश दंगीशरण गाउँपालिका दाङ Web Site ito.dangisharanmun@gmail.com 9857831564
५८ लुम्बिनी प्रदेश बंगलाचुली गाउँपालिका दाङ Web Site banglachulirmun@gmail.com 9857835216
५९ लुम्बिनी प्रदेश बबई गाउँपालिका दाङ Web Site info@babaimun.gov.np 9857825650
६० लुम्बिनी प्रदेश राजपुर गाउँपालिका दाङ Web Site rajpurmun@gmail.com 9857835240
Showing 46 to 60 of 73 entries | Takes 0.21 seconds to render