साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ लुम्बिनी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मी Web Site gulmikaligandaki@gmail.com 9857067925
३२ लुम्बिनी प्रदेश गुल्मीदरबार गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@gulmidarbarmun.gov.np 9857074400
३३ लुम्बिनी प्रदेश चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site chandrakotrmun@gmail.com 079420003
३४ लुम्बिनी प्रदेश छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@chhatrakotmun.gov.np 9857067908
३५ लुम्बिनी प्रदेश धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मी Web Site dhurkotmun@gmail.com 9857067842
३६ लुम्बिनी प्रदेश मदाने गाउँपालिका गुल्मी Web Site gaupalikamadane@gmail.com 9857067509
३७ लुम्बिनी प्रदेश मालिका गाउँपालिका गुल्मी Web Site malikagaupalika@gmail.com 079620075
३८ लुम्बिनी प्रदेश रुरुक्षेत्र गाउँपालिका गुल्मी Web Site ruralruru@gmail.com 079410104
३९ लुम्बिनी प्रदेश सत्यवती गाउँपालिका गुल्मी Web Site info@satyawatimun.gov.np 079411076
४० लुम्बिनी प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@trivenimunrolpa.gov.np 9857824585
४१ लुम्बिनी प्रदेश थवाङ गाउँपालिका रोल्पा Web Site thabangrm58@gmail.com 9857824750
४२ लुम्बिनी प्रदेश परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा Web Site paribartanrmun@gmail.com 9857849001
४३ लुम्बिनी प्रदेश माडी गाउँपालिका रोल्पा Web Site madimunrolpa@gmail.com 086-416036
४४ लुम्बिनी प्रदेश रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा Web Site rrmrolpa@gmail.com 9849628947
४५ लुम्बिनी प्रदेश लुङग्री गाउँपालिका रोल्पा Web Site lungrimun@gmail.com 9857877039
Showing 31 to 45 of 73 entries | Takes 0.23 seconds to render