छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २१ गते बिहीबार २०७८-४-२१
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 25 of 88 entries | Takes 0.39 seconds to render