छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२९
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १ गते शुक्रबार २०७८-६-१
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १८ गते सोमबार २०७८-४-१८
९. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १९ गते शनिबार २०७८-३-१९
१०. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
११. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र १८ गते शुक्रबार २०७८-५-१८
१२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
१६. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१७. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १८ गते शुक्रबार २०७८-३-१८
१८. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२०. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
२१. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-२०
२२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
२३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
२४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२५. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
Showing 1 to 25 of 79 entries | Takes 0.34 seconds to render