छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश स्याङजा गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश स्याङजा चापाकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
३. गण्डकी प्रदेश स्याङजा पुतलीबजार नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. गण्डकी प्रदेश स्याङजा भीरकोट नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
५. गण्डकी प्रदेश स्याङजा वालिङ नगरपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६. गण्डकी प्रदेश स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. गण्डकी प्रदेश स्याङजा आँधिखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. गण्डकी प्रदेश स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. गण्डकी प्रदेश स्याङजा फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. गण्डकी प्रदेश स्याङजा बिरुवा गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. गण्डकी प्रदेश स्याङजा हरिनास गाउँपालिका, स्याङजा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
१२. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भानु नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार २८ गते सोमबार २०७८-३-२८
१३. गण्डकी प्रदेश तनहुँ भिमाद नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
१४. गण्डकी प्रदेश तनहुँ व्यास नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२३
१५. गण्डकी प्रदेश तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. गण्डकी प्रदेश तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७. गण्डकी प्रदेश तनहुँ ऋषिङ्ग गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-७
१८. गण्डकी प्रदेश तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९. गण्डकी प्रदेश तनहुँ देवघाट गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-३२
२०. गण्डकी प्रदेश तनहुँ म्याग्दे गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. गण्डकी प्रदेश तनहुँ बन्दिपुर गाउँपालिका, तनहुँ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२२. गण्डकी प्रदेश गोरखा गोरखा नगरपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२३. गण्डकी प्रदेश गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२४. गण्डकी प्रदेश गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२५. गण्डकी प्रदेश गोरखा आरूघाट गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३० गते बुधबार २०७८-३-३०
Showing 1 to 25 of 85 entries | Takes 0.31 seconds to render