छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
१०. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१४. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१६. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ कार्तिक २० गते शनिबार २०७८-७-२०
१७. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३० गते बुधबार २०७८-३-३०
१८. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२०. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
२२. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
२३. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२४. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२५. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 25 of 119 entries | Takes 0.42 seconds to render