छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३३   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
३. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
६. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
८. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-३१
९. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ४ गते शुक्रबार २०७८-३-१०
१०. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ मंसिर २६ गते आइतबार २०७८-९-९
११. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १५ गते शुक्रबार २०७८-६-१५
१२. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१८. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ५ गते मंगलबार २०७८-५-२५
१९. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ मंसिर १३ गते सोमबार २०७८-८-१३
२०. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२२. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२३. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२४. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२५. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
Showing 1 to 25 of 136 entries | Takes 0.79 seconds to render