छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २५ गते सोमबार २०७८-५-२
९. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३ गते बिहीबार २०७८-३-३
१०. प्रदेश नं. १ पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. प्रदेश नं. १ पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. प्रदेश नं. १ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. प्रदेश नं. १ पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१४. प्रदेश नं. १ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१५. प्रदेश नं. १ पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. प्रदेश नं. १ पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१७. प्रदेश नं. १ पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१८. प्रदेश नं. १ इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१९. प्रदेश नं. १ इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३ गते बिहीबार २०७८-३-५
२०. प्रदेश नं. १ इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२१. प्रदेश नं. १ इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
२२. प्रदेश नं. १ इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-१८
२३. प्रदेश नं. १ इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-४-१०
२४. प्रदेश नं. १ इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२५. प्रदेश नं. १ इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 25 of 137 entries | Takes 0.32 seconds to render