छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ श्रीमान् सचिव एकनारायण अर्यालज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरिदै ।